Tình tr ạng ngh ề nghi ệp
 
 
Tình hình hợp tác với bên Vi ệt Nam
Trang đầu -> Tin tức -> Tình hình ngành in lưới -> Đọc
 
Dùng keo cảm quang hay dùng màng cảm quang
Chế bản in lưới hiện nay có bốn phương pháp thông dụng là: chế bản trực tiếp, chế bản gián tiếp, kết hợp trực tiếp và gián tiếp, chế bản số hóa. Chế bản trực tiếp: là trực tiếp lên keo trên khung lưới. Chế bản gián tiếp: là dùng Màng cảm quang để chế bản. Chế bản trực tiếp kết hợp gián tiếp: vừa dùng keo cảm quang, vừa dùng Màng cảm quang để chế bản Chế bản số hóa: là chế bản không dùng đến Màng film như 3 phương pháp trên mà toàn bộ hình ảnh đường nét được đưa vào máy vi tính. Máy tính sẽ tiến hành chế bản trên nền khung lưới được lên keo sẵn. Điểm tương đồng của cả bốn phương pháp trên là đều phải dùng đến keo cảm quang. .... (Còn tiếp). NGÂN HÀ - Zalo: 0969 372 327

 

 
  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN MỸ THUẬT IN LƯỚI THIÊN BA NAM NINH
Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Việt Nam

Địa chỉ : Số 26/661 Đường Đông Kim Ngưu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (gần cầu Mai Động)
ĐT :04.36368588 / 0983040118 Email : namninh_thienba@yahoo.com
ebsite : www.nntobo.com
Sở hữu bản quy ền Copyright ©2007 Trung tâm phàt triển mỹ thu ật in lụa Thiên Ba Nam Ninh- Quảng Tây -Trung Quốc

Website : www.nntobo.com